LÆGEVEJEN

Emailkonsultation og tidsbestilling er kun for patienter, som er kendt i klinikken.
Dette, da øjenundersøgelser i sagens natur, ikke kan udføres uden at patienten er tilstede.

For at kunne besvare specifikke spørgsmål må jeg derfor have et basalt kendskab til den spørgende og dennes tidligere sygehistorie - ud fra egne undersøgelser.

Der kan IKKE påregnes svar samme dag som der indlægges spørgsmål.
Det er således IKKE et chatforum. For at kunne benytte lægevejen.dk skal du have udleveret et brugernavn og et password i klinikken.

www.lægevejen.dk